Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023 - 2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 rozhodla v souladu s §46, §165 odst 2 a §183 odst 2 zákona č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485.

Seznam uchazečů:
  uchazeč s registračním číslem výsledek zápisu
1. 109/2023 přijat/a
2. 133/2023 přijat/a
3. 135/2023 přijat/a
4. 136/2023 přijat/a


V Rychnově nad Kněžnou 3. 5. 2023

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 3. 5. 2023
Datum sejmutí: 19. 5. 2023

Aktuality - Přehled novinek ze školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy