Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Po roce jsme se opět sešli na našem čtenářském kolbišti. Každý žák měl za úkol přečíst ukázku z neznámého textu. Nabídka byla pestrá, odstupňovaná podle věku. Ti nejmenší četli ze svých čítanek, ostatní z knížek ,,Jakub a Jáchym",,, Honzíkova cesta", ,,Děti z Bullerbynu", ,,Hoši od Bobří řeky". Nejvíce se líbila ukázka z knížky S. Rudolfa ,,Metráček".
A kdo zvítězil?
No přece všichni. Porota sice vyhodnotila nejlepšího čtenáře v každém ročníku, ale každý, kdo překonal trému a dokázal nahlas přečíst ukázku z knížky před celou školou, byl vítězem.

Blahopřejeme!!!!!!