Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

 • Jsme úplnou základní školou samostatně zřízenou pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. dle § 16 odst. 9 školského zákona.
 • Nabízíme kompletní nabídku výchovně – vzdělávacích programů pro žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva v běžných základních školách.
 • Věnujeme se dětem i dospělým jedincům s mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovaným zdravotním postižením.
Škola slučuje tyto školy:
 • Základní školu
 • Základní školu speciální
 • Střední praktickou školu jednoletou
 • Střední praktickou školu dvouletou
Škola nabízí :
 • Školní družinu
 • Přípravný stupeň základní školy speciální
 • Zájmové kroužky a nepovinné předměty
Cílem školy je rozvoj všech silných stránek každého žáka tak, aby se uměl, dle svých možností:
 • zapojit do společenského i profesního života
 • pokračoval ve vzdělávání na středních školách
 • hledal a analyzoval nové informace, pracoval s nimi a dobře komunikoval
 • měl úctu k pravdě, etickým hodnotám, měl úctu k životu i osobní odpovědnost