Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

                                         

                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Již mnoho let pořádáme pravidelné projektové tvůrčí  dílny, kdy děti pracují ve smíšených skupinách, kdy velcí učí ty menší a malé společně zapojit se do práce. Vše probíhá v naprosté shodě, spolupráci, všichni sobě naslouchají, dokáží si pomáhat a přidlělené úkoly plní tak, aby tým - skupina - opravdu dosáhl co nejlepšího výsledku.
Je to pro všechny velká radost, všechny nás to baví, máme stále dobré nápady.
A děti jsou šťastné.
Hezké Velikonoce!!!