Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
  Od 1. 8. 2018 nastupuje do funkce ředitelky školy paní Mgr. Monika Čapková, která doposud učila na odloučeném pracovišti školy v Kostelci nad Orlicí.
Přejeme jí mnoho úspěchů, sil a pevné zdraví při vykonávání této zodpovědné práce.
Paní Hana Fuksová, která byla na místě ředitelky do 31. 7. 2018 již neskutečných 27 let / od 1. 8. 1991/ , bude od září 2018 učit několik hodin výtvarnou
výchovu a pracovní vyučování - a taky převezme funkci výchovného poradce.