Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Naše škola je jednou z výjimek, kde je povolena narozdíl od běžných základních škol prezenční výuka. Přemýšleli jsme, jak v této bezpochyby složité době můžeme někoho potěšit nebo někomu pomoci. Nabídli jsme Farní charitě Rychnov nad Kněžnou, že upečeme s našimi žáky pro jejich klienty cukroví. Byli jsme rádi, že charita naši nabídku přijala a dali se hned do pečení. Žákům se cukroví povedlo a následně bylo předáno pracovníkům Farní charity. Žáci i pedagogové byli velmi spokojeni, že mohli potěšit a zpříjemnit Vánoce mnoha lidem. 

Poděkování: Žáci, kteří jsou ubytovaní v sociálním zařízení se nemohou bohužel prezenční výuky účastnit. Zaměstnanci ÚSP Domečky musí v nelehkém období Covid opatření zajišťovat výuku našich žáků nad rámec svých povinností, za což jim velmi děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a PrŠ Kolowratská


  
 

Aktuality - Přehled novinek ze školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy