Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Ve středu 17.května se naši dva žáci, Martinka s Páťou, vypravili do Hradce Králové na krajské kolo Dílenské soutěže. Marťa dostala plánek na výrobu parníku, Páťa měl za úkol vyrobit brousítko. Oběma našim reprezentantům děkujeme za perfektní práci a prezentaci naší školy! Páťa vyhrál 2. místo, Martinka 6. místo. Gratulujeme ! ! ! 

     

     

     


     
 
Po roce tu byla opět soutěž ve zpěvu. Děti vzaly soutěž velmi vážně - přišly nastrojené, nádherně učesané, aby jejich celkový výkon byl co nejlepší. Všem dětem se to velmi povedlo, i když na některých byla vidět tréma víc a na některých skoro vůbec. Všem zpěvákům moc gratulujeme! 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


Vítězové soutěže: 
I. třída 
1. Eliška
2. Tom
3. Vojta

II. třída
1. Tonda
2. Filip
3. Natálka

I. třída                                                                                                                           II. třída

     
Vítězové soutěže:
III. třída 
1. Natálka
2. Míša
3. Natálka

IV. třída
1. Andrejka
2. Káťa
3. Adél

III. třída                                                                                                                         IV. třída

      


V pátek 5.5.2023 jsme vyrazili všichni na náš první letošní školní výlet. Cílem byl Šťastný domov v Líšnici u Žamberka. Po příjezdu na místo jsme se seznámili s programem celého dopoledne. Čekalo na nás spousta domácích zvířat, které jsme si nejen prohlédli, ale mohli jsme je pohladit, učesat, nakrmit a povodit. O každém jednotlivém zvířeti jsme se dozvěděli, jak se jmenuje, co jí a co má rádo. Nejvíce všechny zaujalo obrovské prase se jménem Segedín. Poté následovala svačina, drobné odměny ve formě voňavých levandulových sáčků a volná zábava na netradičním dětském hřišti. Od všech pracovníků Šťastného domova se nám dostalo milého přijetí. Myslím, že jsme zde nebyli naposledy.  
Oznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023 - 2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 rozhodla v souladu s §46, §165 odst 2 a §183 odst 2 zákona č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485.

Seznam uchazečů:
  uchazeč s registračním číslem výsledek zápisu
1. 109/2023 přijat/a
2. 133/2023 přijat/a
3. 135/2023 přijat/a
4. 136/2023 přijat/a


V Rychnově nad Kněžnou 3. 5. 2023

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 3. 5. 2023
Datum sejmutí: 19. 5. 2023