Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Aspekt z. s.
Jsme organizace s 15letou zkušeností. Víme, že i lidé, do kterých by to nikdo neřekl, jsou schopni si vydělat a změnit si život.
Sociální rehabilitaci Podporované zaměstnávání poskytujeme v Královéhradeckém kraji.
Vzděláváme kariérové poradce a pracovníky z pomáhajících profesí po celé České republice a v Evropě.
Inspirujeme ostatní při zaměstnávání a rozvoji osob se zdravotními potížemi.
Přinášíme a přizpůsobujeme trendy ze zahraničí.

Příjímací řízení 2023- seznam přijatých uchazečů do Praktické školy
1. kolo

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2001 SB., o přeškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, že vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.

Seznam uchazečů:

Praktická škola jednoletá
Registrační číslo uchazeče kód oboru výsledek přijímacího řízení
71/2023 78-62-C/01 přijat/a
 
Praktická škola dvouletá

Registrační číslo uchazeče kód oboru výsledek přijímacího řízení
58/2023 78-62-C/02 přijat/a
72/2023 78-62-C/02 přijat/a

Upozorňuji, že podle §60 písm. g) odstavce 6, zákona č.561/2004 (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do 10. 5. 2023.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 
Zveřejněno dne:24. 4. 2023
                                                                                                                                                                 Mgr. Monika Stančeková
V Rychnově nad Kněžnou 24. 4. 2023                                                                                                              ředitelka školy

Ač je Den Země až v sobotu 22.dubna, oslavili jsme tento den už v pátek 21.dubna. Nejdříve jsme si řekli několik důležitých věcí, jak chránit naší Zemi. Udělali jsme test v aplikaci Kahoot, což nás moc bavilo. Potom jsme udělali plakát a následovala zdravá svačinka, kdy jsme si pochutnali na čaji z mladých kopřiv, snědli chleba s medvědím česnekem, šnitlíkem a libečkem. Potom už jsme nasadili rukavice, vzali odpadní pytle a hurá na sbírání odpadků. Na závěr pátečního dopoledne jsme navštívili Déčko a jejich ZOO koutek, kde mají moc krásná a zajímavá zvířátka.

 files/WhatsApp_Video_2023-04-21_at_15_11_54.mp4


     

     

     

     


     
    
 

 
Letos byla soutěž ve čtení zcela jiná. Vlastně se ani o soutěž nejednalo. Paní učitelka nám připravila v tělocvičně pohodlné sezení, kam jsme se všichni uvelebili a o knížkách jsme si povídali. Každý měl za úkol přinést svoji knížku a povědět ostatním, o čem je, zda se mu líbíla a zda už ji má přečtenou. Potom jsme šli do knihovny, kde nás paní knihovnice zaujala svým povídáním o knížkách. Po návratu do školy na nás čekala beseda s paní spisovatelkou Vávrovou, která povídala nejen o čarodějnici, která zaspala století, ale také o zrzavé holčičče, jejichž přiběhy jsou více než zajímavé a poutavé. Moc děkujeme! 

files/WhatsApp_Video_2023-04-05_at_11_35_46.mp4